slide
DIVA Makelaars Landelijk werkzaam, lokaal gespecialiseerd!
DIVA staat voor ‘Ster’:
wij willen dan ook uitblinken in optimale service en kwaliteit
DJI_0001.JPG 12.JPG DJI_0011.JPG DJI_0016.JPG DJI_0021.JPG DJI_0025.JPG DJI_0033.JPG DJI_0037.JPG DJI_0042.JPG DJI_0047.JPG DJI_0048.JPG DJI_0008.JPG 11.JPG 13.JPG 14.JPG 15.JPG 16.JPG 17.JPG 18.JPG 19.JPG 20.JPG 21.JPG 22.JPG 23.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG 6.JPG 7.JPG 8.JPG 9.JPG 10.JPG
Verkocht

Verkocht: Koningin Wilhelminastraat 1, 3751 DD Bunschoten-Spakenburg

Prijs bij inschrijving
Type object Maatschappelijk vastgoed, Onderwijsinstelling
Perceeloppervlakte 2.198 m²
Totale VVO 1.218 m²
Aanvaarding In overleg
Status Verkocht

Notitie

Algemeen

ALLE KIJKDAGEN ZIJN VOLGEBOEKT..........HELAAS IS HET NIET MEER MOGELIJK OM DIT OBJECT TE BEZICHTIGEN !

Het karakteristieke schoolgebouw in de volksmond bekend als de "van Amerongenschool" staat vanaf nu te koop bij Meerwaerde makelaars.

Dit prominente en centraal gelegen gebouw was meer dan 90 jaar de plek waar onderwijs werd gegeven. Decennia lang kregen vele duizenden leerlingen uit... Meer informatie
  • Kenmerken

    Alle kenmerken
    Type object Maatschappelijk vastgoed, Onderwijsinstelling
    Bouwperiode 1930
    Status Verkocht
  • Locatie

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 06907
Prijs Prijs bij inschrijving
Inrichting Ja
Inrichting Gestoffeerd
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Maandag 31 mei 2021
Bouw
Type object Maatschappelijk vastgoed, Onderwijsinstelling
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode 1930
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 2.198 m²
VVO 1.218 m²
Locatie
Lokale voorzieningen Bank op 500 meter tot 1000 meter, Geldautomaat op 500 meter tot 1000 meter, Recreatie op 500 meter tot 1000 meter, Restaurant op 500 meter tot 1000 meter, Winkel op 500 meter tot 1000 meter, Supermarkt binnen 500 meter
Bereikbaarheid Bushalte binnen 500 meter, Treinstation op 5000 meter of meer
Energieverbruik
Energielabel F
Kadastrale gegevens
Bunschoten K 5342
Perceeloppervlakte 2.198 m²
Omvang Deel perceel

Beschrijving

ALLE KIJKDAGEN ZIJN VOLGEBOEKT..........HELAAS IS HET NIET MEER MOGELIJK OM DIT OBJECT TE BEZICHTIGEN !

Het karakteristieke schoolgebouw in de volksmond bekend als de "van Amerongenschool" staat vanaf nu te koop bij Meerwaerde makelaars.

Dit prominente en centraal gelegen gebouw was meer dan 90 jaar de plek waar onderwijs werd gegeven. Decennia lang kregen vele duizenden leerlingen uit Bunschoten-Spakenburg hier basisonderwijs van bekende onderwijzers en onderwijzeressen.

Het gebouw staat dan ook bol van de verhalen, anekdotes en emoties. Nu is het tijd voor iets nieuws. Wie durft de uitdaging aan om dit markante gebouw nieuw leven in te blazen door een geweldige invulling te geven aan dit unieke Gemeentelijk Monument.

De huidige bestemming van het gebouw is "Maatschappelijk" maar de Gemeente Bunschoten werkt mee aan een herbestemming van het gebouw. Hierbij is het echter wel van belang dat de herbestemming ruimtelijk verantwoord is en niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

Op grond hiervan heeft de Gemeente Bunschoten aan "Boei" opdracht gegeven tot een scenario studie.

Dit heeft geresulteerd in een uitgebreid rapport met een uitwerking van vier voorbeeld scenario's:

Scenario 1) Woningen en kantoorruimte

Scenario 2) Woningen en zorg

Scenario 3) Kantoren en atelierruimte

Scenario 4) Kinderopvang en ouderencentrum

Het volledige rapport van "Boei" met onderbouwing biedt wellicht voor u al de nodige inspiratie. Uiteraard zijn andere scenario's ook mogelijk.

TIJDLIJN EN VERKOOP PROCEDURE:

KIJKDAGEN:

Om alle geïnteresseerde partijen ruimschoots te tijd te geven om het gebouw te bezichtigen zijn een aantal kijkdagen ingepland waarvoor u zich kunt inschrijven bij de verkopende makelaar met een tijdslot van maximaal 1 uur.

Maandag 12 april 13:00 - 17.00 uur
Dinsdag 13 april 13:00 - 17.00 uur
Vrijdag 16 april 13:00 - 17:00 uur
Maandag 19 april 13:00 - 17:00 uur

Nota van inlichtingen:

Na het afronden van de bezichtigingen worden alle schriftelijke vragen van gegadigde partijen gebundeld en door de Gemeente beantwoord in een openbare "nota van inlichtingen" Vervolgens is er nog een mogelijkheid om verduidelijkende schriftelijke vragen te stellen naar aanleiding van de nota van inlichtingen die door de Gemeente Bunschoten in een tweede nota van inlichtingen worden beantwoord.

Na het communiceren van de "nota van inlichtingen" kunnen de gegadigden vervolgens een bieding uitbrengen vanaf € 800.000,-- kosten koper via een "biedingsformulier" dat door de verkopende makelaar in overleg met de Gemeente Bunschoten is opgesteld. Het biedingsformulier is als bijlage op deze site te downloaden.

De deadline voor het stellen van de schriftelijke vragen in de eerste ronde is vrijdag 23 april om 12 uur.

De beantwoording daarvan vindt plaats op vrijdag 30 april om 12 uur.

De deadline voor het stellen van verduidelijkende schriftelijke vragen is woensdag 5 mei om 12 uur

De beantwoording daarvan vindt plaats op vrijdag 7 mei om 12 uur.

BIEDINGSPROCEDURE:

De biedingsprocedure sluit definitief op vrijdag 28 mei 2021 om 12.00 uur.

Een bod kan alleen met het biedingsformulier, op deze site beschikbaar, uitgebracht worden. Dit biedingsformulier dient uiterlijk, voor de genoemde datum in een gesloten enveloppe, persoonlijk en onder overleg van een geldig identiteitsbewijs, te worden afgegeven bij de receptie van Notariaat Eemmeer, Kolkkamp 1 te Bunschoten.

Een bod dient onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud te zijn. Is daar niet aan voldaan, dan is het bod zondermeer ongeldig.

Essentieel is dat elke gegadigde een concreet bedrag vermeld. Een bod als " € 100,00 boven de hoogste van de andere biedingen" is dus geen geldig bod. Om dezelfde reden is het niet mogelijk om het bod achteraf te verhogen.

De biedingsformulieren worden dezelfde dag ten overstaan van de notaris R.W. Minnee verbonden aan Notariaat Eemmeer om 15 uur geopend en vervolgens wordt het object toegewezen aan de hoogst biedende partij.

De notaris maakt een proces verbaal op in de vorm van een akte waarin de gang van zaken rondom de inschrijving wordt vastgelegd.

Wij streven er naar om uiterlijk maandag 1 juni voor 17 uur iedereen te informeren over de uitkomst van het biedingsproces.

Indeling

Zie voor de indeling, de plattegronden en de uitgebreide omschrijving het "bouwhistorische verkenningsrapport" en de rapportage vanuit de scenario studie.

Alle bijlagen zijn te vinden op onze website www.meerwaerde.nl

Bijzonderheden

Bouwhistorie:

Het schoolgebouw is aangeduid als een Gemeentelijk Monument omdat het van algemeen belang is voor de gemeente Bunschoten vanwege zijn architectuurhistorische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden. Deze waarden zijn gelegen in het feit dat het pand een goed voorbeeld is van een samengestelde gangen school en van een ingetogen expressionistische architectuurstijl.

De school is gebouwd in 1930 onder architectuur van de bekende Amersfoortse architect T. Sikma en in 1939 uitgebreid door de Spakenburgse architect P.F. Koops. Het schoolgebouw met zijn ruimtelijke en functionele samenhang met het schoolplein wordt gezien als een tastbare getuige van de ontwikkelingen op onderwijs- en religieus gebied in Bunschoten. Opvallend is de gaafheid en herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie en de detaillering van de bouwmaterialen ondanks latere aanpassingen.

Beschikbaarheid:
Per direct.

Energielabel:
Verkoper heeft geen verplichting om een energielabel af te geven omdat het een beschermd monument betreft.

Gezien het bouwjaar van het object zal een indicatie van het energielabel F of G zijn.

Erfdienstbaarheden:
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden en/of kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar de aktes van levering.

Onderzoeksplicht van de koper:
Koper is ten allen tijde gerechtigd voor eigen rekening een bouwkundige keuring te (laten) verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te verkrijgen over de staat van onderhoud van het object.

Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn.

Koper dient zich zelf er van te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen en bestemming. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper.

Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Asbest:
Er is geen asbestrapportage aanwezig. Aan Verkoper is niet bekend of er in de onroerende zaak asbest is verwerkt maar gezien het bouwjaar is het niet uitgesloten dat er In de onroerende zaak asbesthoudende stoffen aanwezig kunnen zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. De kosten van eventuele asbestsanering zijn voor rekening en risico van de koper.

Bodem:
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de milieukundige toestand van het verkochte. Verontreinigingsrisico van de bijbehorende grond en grondwater komen voor risico van koper en kan nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de koopovereenkomst en de overeenkomst van levering van de grond, schadevergoeding of verrekening. Er is geen bodemrapportage beschikbaar.

Notaris:
Naar keuze koper.

Zekerheidsstelling:
Een waarborgsom ter grootte van 15 % van de koopsom.

Bijzonderheden:
Alle onderhandelingen en/of overeenstemmingen geschieden onder voorbehoud van definitieve goedkeuring eigenaar.

De verkoopvoorwaarden van de Gemeente Bunschoten zijn verwoord in een bijlage die is opgenomen bij ‘Brochures’

De belangrijkste verkoopvoorwaarden zijn:

- De koopovereenkomst moet getekend zijn binnen twee weken na besluit van het college van burgemeester en wethouders tot verkoop

- Er moet binnen twee weken na ondertekening van de koopovereenkomst een waarborgsom/bankgarantie gesteld worden van 15% van de koopsom

- In de koopovereenkomst wordt vermeld dat partijen afwijken van het wettelijke conformiteitsvereiste uit artikel 7:17 BW. De koper heeft hiermee niet de
mogelijkheid om de verkoper aan te spreken indien het vastgoed niet de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik nodig zijn en die de koper mocht
verwachten op grond van de overeenkomst.

- Er moet binnen zes maanden na het tekenen van de koopovereenkomst een ontvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning zijn ingediend.

- De Akte van levering moet passeren binnen één maand nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is.

- De koopprijs moet aan de gemeente Bunschoten worden voldaan uiterlijk binnen één maand nadat de in artikel 1 genoemde omgevingsvergunning onherroepelijk
is, of indien het verlijden van de akte van levering eerder plaatsvindt, bij het tekenen van de akte van levering

- De verbouwing moet zijn aangevangen binnen één jaar nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is.

- De verbouwing dient te zijn voltooid binnen 20 maanden nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is.

- Ontheffing door burgemeester en wethouders is mogelijk, indien overschrijding van de termijnen het gevolg is van redenen buiten toedoen van de koper gelegen.

Disclaimer:
Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan, kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Plattegronden

Brochure(s) en overige bijlagen

ZonZone

Sluiten

Recent bekeken