Biedlogboek vanaf 1 januari 2023 verplicht

De drie brancheorganisaties VBO, VastgoedPRO en de NVM voeren per 1 januari 2023 een digitaal biedlogboek in.


Ook DIVA Makelaars zal per 1 januari gebruik gaan maken van het biedlogboek eerlijkbieden.

Zo geven wij en collega makelaars niet alleen de verkoper inzicht in het biedingsproces, maar ook kandidaat-kopers die een bod hebben uitgebracht en daar om vragen.

De bij de drie branche- en beroepsorganisaties aangesloten makelaars stellen het biedlogboek op aanvraag beschikbaar aan kandidaat-kopers ná het verstrijken van de bedenktermijn en eventuele ontbindende voorwaarden.

VBO, Vastgoedpro en NVM vinden het biedlogboek niet dé oplossing om misstanden te voorkomen, maar het zorgt wel voor extra transparantie. Kandidaat-kopers hebben vanaf die 1 januari het recht op inzage in het biedlogboek indien de verkoop via een bij de drie branche- en beoepsorganisaties aangesloten makelaar plaatsvindt.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zet erop in om het biedlogboek per wet te verplichten. Dit brengt met zich mee dat partijen die geen gebruik maken van een gecertificeerd biedlogboek dan niet langer een bied- of onderhandelingsproces kunnen begeleiden.


Gezamenlijk tuchtrecht
Inmiddels is ook het gezamenlijk tuchtrecht operationeel. Dit biedt consumenten één toegankelijk loket voor een nog gelijkwaardigere, eenduidigere en onafhankelijkere klachtenbehandeling. De nieuwe tuchtraad gaat bestaan uit verschillende kamers. Aangesloten makelaars, taxateurs en bouwkundig keurders worden daarbij gehouden aan de al bestaande beroeps- en gedragscodes van hun eigen vereniging.

Lees hier het persbericht over de tuchtcommissie.