slide

Outstanding Agents. Outstanding Results.

DIVA staat voor ‘Ster’: wij willen dan ook uitblinken in optimale service en kwaliteit

For sale: An der Kirche 6, 31162 Bad Salzdetfurth

€1,600,000
Type of residence Dairy farming company
Acceptance By consultation

Note

General

Melkveebedrijf met 170 ha, Ligboxenstal met 180 plaatsen en bouwvergunning voor 157 extra. Mooie landbouw omgeving. Ligging aan de rand van het dorp.

Omschrijving: Melkveebedrijf,

Ligging: omgeving Hannover

Bedrijfstype: melkvee

Oppervlakte: Totaal ca. 170 ha, waarvan 120 ha akkerland en 50 ha grasland. Deels met beregening

Eigendom: Alle gebouwen met erf van 4,5 ha.
Ver... More info
  • Features

    All characteristics
    Type of residence Dairy farming company
    Status Available
  • Location

Features

Offer
Reference number 07264
Price €1,600,000
Acceptance By consultation
Last updated 12 June 2017
Ownership rights Whole lot
Construction
Type of residence Dairy farming company
Type of construction Existing estate

Definition

Melkveebedrijf met 170 ha, Ligboxenstal met 180 plaatsen en bouwvergunning voor 157 extra. Mooie landbouw omgeving. Ligging aan de rand van het dorp.

Omschrijving: Melkveebedrijf,

Ligging: omgeving Hannover

Bedrijfstype: melkvee

Oppervlakte: Totaal ca. 170 ha, waarvan 120 ha akkerland en 50 ha grasland. Deels met beregening

Eigendom: Alle gebouwen met erf van 4,5 ha.
Verkoper heeft 65 ha in eigendom

Grondsoort: zandgrond en grasland deels veengrond

Veestapel: 230 mk plus jongvee. Totaal 400 stuks

Gebouwen: nieuwbouw ligboxenstal ( aan de rand van het dorp) met ca. 180 melkveeplaatsen, jongveehuisvesting, aparte machineberging, kuilopslag, ruime mestopslag en royale erfverharding.
Jongveehuisvesting in oude bedrijfsgebouwen
Pachtstal op 10 km met 70 plaatsen. Verdere uitbreidingsmogelijkheden voor 80 plaatsen

Melkstal: 20-stands draaimelkstal

Voervoorraad: in overleg over te nemen

Woning: woonruimte in het dorp

Machinepark: Nieuw machine park

Vraagprijs: ca. € 1,6 milj. erfkavel 4,5 ha (deels warme grond), gebouwen, veestapel, machines, excl. voervoorraad aankoopkosten.

Pachtprijs: ca. € 550 per ha voor akkerland, ca. € 400 voor grasland ( van goede kwaliteit)
De grond van de verkoper met langjarige pacht

EU-subsidie: ca. € ca. 51.000

Provisie:

5% plus BTW van de koopsom voor grond, erf, gebouwen en voor vee, machines,voervoorraad en bij pacht een keer de jaarpacht plus btw., te betalen door de koper.
Bij bezichtiging wordt een getekende zichtbevestiging gevraagd.

Photos

Recently viewed