slide
Outstanding Agents. Outstanding Results. DIVA staat voor ‘Ster’: wij willen dan ook uitblinken in optimale service en kwaliteit
Has received a bid.

Has received a bid.: Overtoom 323A, 1054 JL Amsterdam

€425,000
Type of residence Apartment, ground floor apartment, Souterrain
Plot size 142 m²
Liveable area 76.7 m²
Acceptance By consultation
Status Has received a bid.

Note

General

** ENGLISH TEXT BELOW **

STATIG SOUTERRAIN VAN 77 M2 MET TUIN GELEGEN OP EIGEN GROND

LOCATIE
Zeer centraal en gunstig gelegen, relatief rustige buurt maar toch met alle hotspots op loopafstand. Sporten bij Vondelgym of een hapje eten bij de Ebeling. Diverse supermarkten, winkels en speciaalzaken, van groente- tot visboer, zijn ook allemaal te vinden langs de Overtoom. Alles op een steenw... More info
  • Features

    All characteristics
    Type of residence Apartment, ground floor apartment, Souterrain
    Construction period 1882
    Status Has received a bid.
  • Location

Features

Offer
Reference number 00035
Asking price €425,000
Status Has received a bid.
Acceptance By consultation
Last updated 06 October 2020
Construction
Type of residence Apartment, ground floor apartment, Souterrain
Type of construction Existing estate
Construction period 1882
Certifications Energy performance advice
Surfaces and content
Plot size 142 m²
Effective area 76.7 m²
Content 196 m³
Mapping
Number of floors 0 (and one basement)
Number of rooms 2
Outdoors
Location Near highway, Near park, Near public transport
Garden
Type Back yard
Energy consumption
Energy certificate F
Energy index 1.73
Features
Garden available Yes
Association of owners
Registered at Chamber of Commerce Yes
Home insurance Yes

Description

** ENGLISH TEXT BELOW **

STATIG SOUTERRAIN VAN 77 M2 MET TUIN GELEGEN OP EIGEN GROND

LOCATIE
Zeer centraal en gunstig gelegen, relatief rustige buurt maar toch met alle hotspots op loopafstand. Sporten bij Vondelgym of een hapje eten bij de Ebeling. Diverse supermarkten, winkels en speciaalzaken, van groente- tot visboer, zijn ook allemaal te vinden langs de Overtoom. Alles op een steenworp afstand! Naast de deur toegang tot het Vondelpark.
Het pand is gunstig gelegen qua openbaar vervoer tramlijnen 1 en 11 rijden voor de deur, via de Overtoom is de A10 binnen 5 minuten bereikbaar. Voor het aanvragen van een parkeervergunning is de huidige wachttijd maar 3 maanden.

ONROERENDE ZAAK
De verkoop betreft:
• Het appartementsrecht omvattende het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte met tuin, gelegen in het souterrain van het gebouw, plaatselijk bekend als Overtoom 323 te 1054 JL Amsterdam.

KADASTER
Kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie U, complexaanduiding 11366-A, appartementsindex 1.

OPPERVLAKTE
Circa 76,70 m² b.v.o. bedrijfsruimte.
Bovenstaande metrage is conform NEN 2580 meetrapport.

BESTEMMING
De geldende bestemming is Gemengd - 2. De bedrijfsruimte kan niet worden omgezet in woonruimte.

OPLEVERING
De verkoop vindt plaats in de huidige staat (“As is, Where is”) en het object zal vrij van verhuur en ontruimd worden opgeleverd. Verkoper heeft éénzijdig het recht om niet te gunnen. Opleveringstermijn in overleg.

BIJZONDERHEDEN
- Eigen grond
- Oplevering in overleg
- Projectnotaris Seinstra en van Rooij notarissen
- Aansluitingen plaatsen door koper zoals gas, water, internet en tv (kan in samenspraak met de VVE)
- Trap naar souterrain wordt weggehaald en vloerdelen worden hersteld door verkoper
- VVE geeft toestemming voor plaatsen van terras op uitbouw voor de bel etage verdieping

DISCLAIMER
Verkoper en/of haar adviseur staan niet in voor de juistheid of volledigheid van de informatie welke beschikbaar is gesteld in het onderhavige document. De gegadigde zal zich derhalve nimmer beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, noch dat zij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en volledigheid daarvan, noch dat zij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.

STATUS SOUTERRAIN OF 77 M2 WITH GARDEN LOCATED ON OWN GROUND

LOCATION
Very central and conveniently located, relatively quiet neighborhood, yet with all hotspots within walking distance. Sports at Vondelgym or a snack at the Ebeling. Various supermarkets, shops and specialty shops, from vegetable to fishmonger, can also all be found along the Overtoom. Everything on your doorstep! Next door access to the Vondelpark.
The property is conveniently located for public transport tram lines 1 and 11 drive in front of the door, via the Overtoom the A10 can be reached within 5 minutes. The current waiting time for applying for a parking permit is only 3 months.

REAL ESTATE
The sale concerns:
• The apartment right the exclusive use of the commercial space with garden, located in the basement of the building, known locally as Overtoom 323, 1054 JL Amsterdam.

LANDING
Cadastral known municipality of Amsterdam, section U, complex designation 11366-A, apartment index 1.

SURFACE
Approx. 76.70 m² e.g. business space.
The above metrage is in accordance with NEN 2580 measurement report.

DESTINATION
The current destination is Mixed - 2. The business space can not be converted into Rensidencial.

DELIVERING
The sale will take place in its current state ("As is, Where is") and the object will be delivered free of rent and vacated.

PARTICULARITIES
- Private ground
- Delivery date in consultation
- Project notary Seinstra and van Rooij notaries

DISCLAIMER
The seller and/or its advisor does not guarantee the correctness of the information made available in the legitimate document. The candidate will not be aware of the inaccuracy or incompleteness of the information provided, nor that it has not been given sufficient opportunity to ascertain the correctness and completeness thereof, nor that it has not been able to conduct any other investigation. to work in the broadest sense of the word.

Floor plans

ZonZone

Close

Recently viewed