slide
Outstanding Agents. Outstanding Results. DIVA staat voor ‘Ster’: wij willen dan ook uitblinken in optimale service en kwaliteit
Has received a bid.

Has received a bid.: Overtoom 323B, 1054 JL Amsterdam

€460,000
Type of residence Apartment, upstairs apartment, First floor
Plot size 142 m²
Liveable area 53 m²
Acceptance By consultation
Status Has received a bid.

Note

General

** ENGLISH TEXT BELOW **

BEL ETAGE MET TERRAS, MOGELIJKHEID TOT 2 BEDRIJFSRUIMTEN
Het betreft hier een bedrijfspand welke omgezet kan worden naar woning(en).

LOCATIE
Zeer centraal en gunstig gelegen, relatief rustige buurt maar toch met alle hotspots op loopafstand. Sporten bij Vondelgym of een hapje eten bij de Ebeling. Diverse supermarkten, winkels en speciaalzaken, van groente- tot v... More info
  • Features

    All characteristics
    Type of residence Apartment, upstairs apartment, First floor
    Construction period 1882
    Status Has received a bid.
  • Location

Features

Offer
Reference number 00036
Asking price €460,000
Status Has received a bid.
Acceptance By consultation
Last updated 06 October 2020
Construction
Type of residence Apartment, upstairs apartment, First floor
Floor 1st floor
Type of construction Existing estate
Construction period 1882
Surfaces and content
Plot size 142 m²
Effective area 53 m²
Content 135 m³
Mapping
Number of floors 1
Number of rooms 3
Number of toilettes 1
Outdoors
Location Near park
Energy consumption
Energy certificate F
Energy index 1.73

Description

** ENGLISH TEXT BELOW **

BEL ETAGE MET TERRAS, MOGELIJKHEID TOT 2 BEDRIJFSRUIMTEN
Het betreft hier een bedrijfspand welke omgezet kan worden naar woning(en).

LOCATIE
Zeer centraal en gunstig gelegen, relatief rustige buurt maar toch met alle hotspots op loopafstand. Sporten bij Vondelgym of een hapje eten bij de Ebeling. Diverse supermarkten, winkels en speciaalzaken, van groente- tot visboer, zijn ook allemaal te vinden langs de Overtoom. Alles op een steenworp afstand! Naast de deur toegang tot het Vondelpark.
Het pand is gunstig gelegen qua openbaar vervoer tramlijnen 1 en 11 rijden voor de deur, via de Overtoom is de A10 binnen 5 minuten bereikbaar. Voor het aanvragen van een parkeervergunning is de huidige wachttijd maar 3 maanden.

ONROERENDE ZAAK
De verkoop betreft:
1. Het appartementsrecht omvattende het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte met terras, gelegen op de beletage aan achterzijde van gebouw, plaatselijk bekend als Overtoom 323 te 1054 JL Amsterdam.
2. Het appartementsrecht omvattende het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte, gelegen op de beletage aan de voorzijde van gebouw, plaatselijk bekend als Overtoom 323 te 1054 JL Amsterdam.

KADASTER
1. Kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie U, complexaanduiding 11366-A, appartementsindex 2.
2. Kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie U, complexaanduiding 11366-A, appartementsindex 3.

OPPERVLAKTE
Circa 53 m² b.v.o. woon-/ bedrijfsruimte.
Bovenstaande metrage is conform NEN 2580 meetrapport.

BESTEMMING
De geldende bestemming is Gemengd - 2.

OPLEVERING
De verkoop vindt plaats in de huidige staat (“As is, Where is”) en het object zal vrij van verhuur en ontruimd worden opgeleverd. Verkoper heeft éénzijdig het recht om niet te gunnen. Opleveringstermijn in overleg.

BIJZONDERHEDEN
- Eigen grond
- Oplevering in overleg
- Projectnotaris Seinstra en van Rooij notarissen
- Aansluitingen plaatsen door koper zoals gas, water, internet en tv. (kan in samenspraak met VVE)
- Trap naar parterre wordt geplaatst door verkoper.
- VVE geeft toestemming voor plaatsen van terras op uitbouw + het omzetten van bedrijfruimte naar woonruimte. De aanvraag tot wijziging bij gemeente op dit moment nog in behandeling.

DISCLAIMER
Verkoper en/of haar adviseur staan niet in voor de juistheid of volledigheid van de informatie welke beschikbaar is gesteld in het onderhavige document. De gegadigde zal zich derhalve nimmer beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, noch dat zij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en volledigheid daarvan, noch dat zij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.

FIRST FLOOR WITH TERRACE, POSSIBILITY UP TO 2 BUSINESS SPACES
This is a commercial property that can be converted into apartment(s).

LOCATION
Very central and conveniently located, relatively quiet neighborhood, yet with all hotspots within walking distance. Sports at Vondelgym or a snack at the Ebeling. Various supermarkets, shops and specialty shops, from vegetable to fishmonger, can also all be found along the Overtoom. Everything on your doorstep! Next door access to the Vondelpark.
The property is conveniently located for public transport tram lines 1 and 11 drive in front of the door, via the Overtoom the A10 can be reached within 5 minutes. The current waiting time for applying for a parking permit is only 3 months.

REAL ESTATE
The sale concerns:
1. The apartment right comprising the exclusive use of the commercial space with terrace, located on the first floor at the rear of the building, locally known as Overtoom 323, 1054 JL Amsterdam.
2. The apartment right comprising the exclusive use of the commercial space, located on the first floor at the front of the building, known locally as Overtoom 323, 1054 JL Amsterdam.

LANDING
1. Cadastral known municipality of Amsterdam, section U, complex designation 11366-A, apartment index 2.
2. Cadastral known municipality of Amsterdam, section U, complex designation 11366-A, apartment index 3.

SURFACE
Approx. 53 m² e.g. living / business space.
The above metrage is in accordance with NEN 2580 measurement report.

DESTINATION
The applicable destination is Mixed - 2.

DELIVERY
The sale will take place in its current state (“As is, Where is”) and the object will be delivered free of rent and vacated. The seller has the unilateral right not to award. The delivery date to be determined.

PARTICULARITIES
- Own ground
- Delivery date in consultation
- Project notary Seinstra and van Rooij notaries
- Placing connections by buyers such as gas, water, internet and TV. (possible in consultation with VVE)
- Stairs to the ground floor are placed by the seller.
- VVE gives permission for placing a terrace on extension + the conversion of business space into living space. The application for change at the municipality is still being processed.

DISCLAIMER
The seller and/or its adviser do not guarantee the correctness or completeness of the information made available in this document. The candidate will therefore never rely on the inaccuracy or incompleteness of the information made available, nor that it has not been given sufficient opportunity to ascertain the correctness and completeness thereof, nor that it has not been able to carry out other research in the broadest sense of the word.

Floor plans

ZonZone

Close

Recently viewed