slide
Outstanding Agents. Outstanding Results. DIVA staat voor ‘Ster’: wij willen dan ook uitblinken in optimale service en kwaliteit
Sold

Sold: Prins Hendrikweg, 7811 KC Emmen

€199,000 f.o.t.c.
Type of residence Building plot
Plot size 2,827 m²
Acceptance By consultation
Status Sold

Note

General

Het betreft hier een VANAF-prijs.

Wonen in het centrum op een perceel van ruim 2800m2!
Centraal wonen, dichtbij de gezellige reuring, met alle voorzieningen binnen handbereik...
En dat in combinatie met volop ruimte voor een grote tuin, een schuur of garage en een riant vrijstaand huis.
Het kan aan de Prins Hendrikweg in Emmen!

Het betreft hier een unieke kans.
Een groot perceel... More info
  • Features

    All characteristics
    Type of residence Building plot
    Status Sold
  • Location

Features

Offer
Reference number 63299/5615016
Price €199,000 f.o.t.c.
Status Sold
Acceptance By consultation
Last updated 30 September 2021
Construction
Type of residence Building plot
Type of construction Existing estate
Surfaces and content
Plot size 2,827 m²
Outdoors
Location City centre, Forested area

Description

Het betreft hier een VANAF-prijs.

Wonen in het centrum op een perceel van ruim 2800m2!
Centraal wonen, dichtbij de gezellige reuring, met alle voorzieningen binnen handbereik...
En dat in combinatie met volop ruimte voor een grote tuin, een schuur of garage en een riant vrijstaand huis.
Het kan aan de Prins Hendrikweg in Emmen!

Het betreft hier een unieke kans.
Een groot perceel op een centrumlocatie. Dit soort locaties en percelen worden zelden aangeboden.
Op deze kavel mag maximaal één vrijstaande woning worden gebouwd, het maximale oppervlak hiervoor bedraagt 500m2.
Een vrijstaand bijgebouw mag maximaal 100m2 groot zijn.
Volop mogelijkheden om een droomhuis te kunnen realiseren!

De gemeente Emmen heeft in het bestemmingsplan de volgende bouweisen vastgesteld:

Als hoofdgebouw mag uitsluitend een vrijstaande woning worden gebouwd;
het aantal hoofdgebouwen met de bestemming Wonen- Specifiek Vrijstaand 1 ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan mag niet worden vermeerderd;
de gezamenlijke oppervlakte aan bebouwing mag maximaal 500m² bedragen, mits niet meer dan 50% van de oppervlakte van het bouwperceel bebouwd wordt;
hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak gebouwd worden;
de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens dient minimaal 5 meter te bedragen, tenzij de bestaande afstand kleiner is, in welk geval de bestaande afstand als minimum geldt;
de voorgevel van het hoofdgebouw dient in de gevellijn te worden opgericht, danwel op de bestaande locatie indien de huidige voorgevel achter of voor de gevellijn is opgericht;
de goothoogte van het hoofdgebouw mag maximaal 6 meter bedragen danwel de bestaande goothoogte indien deze bestaande goothoogte hoger is;
de dakhelling van het hoofdgebouw dient 30 graden te bedragen dan wel, indien een andere dakhelling aanwezig is, de bestaande dakhelling.

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:
Bijbehorende bouwwerken dienen ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw
een enkel vrijstaand bijbehorend bouwwerk is niet groter dan 100 m²;
bijbehorende bouwwerken dienen minimaal 3 meter achter de gevellijn van de woning te worden opgericht, danwel indien sprake is van een kleinere afstand, de reeds bestaande afstand;
bij twee naar de weg gekeerde gevels (hoeksituatie) van het hoofdgebouw dienen vrijstaande bijbehorende bouwwerken achter de naar de weg gekeerde gevels van het hoofdgebouw dan wel in of achter het verlengde daarvan te worden gebouwd;
de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken binnen 3 meter afstand van de perceelsgrens mag maximaal 3,5 meter bedragen;
de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag maximaal 3 meter bedragen;
de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk mag maximaal 6 meter bedragen.

Het bestemmingsplan is via ons kantoor en de gemeente Emmen te verkrijgen.
Bovenstaande informatie is slechts een gedeelte van het bestemmingsplan.

Maak een afspraak via 0591 - 614422 en we vertellen je graag meer over deze locatie.

ZonZone

Close

Recently viewed