slide
Outstanding Agents. Outstanding Results. DIVA staat voor ‘Ster’: wij willen dan ook uitblinken in optimale service en kwaliteit
Sold

Sold: Frans Halsstraat 63, 2021 EJ Haarlem

€565,000
Type of residence House, single-family house, end house
Plot size 63 m²
Liveable area 158.5 m²
Acceptance By consultation
Status Sold

Note

General

*****FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN*****

RUIME WONING OP TOP LOCATIE IN HAARLEM CREEER JE EIGEN DROOMWONING

Deze woning is biedt zeer veel mogelijkheden. Voor eigen gebruik is deze woning perfect, je kan een riante woning realiseren op een top locatie in Haarlem. Daarnaast kan je de woning ook gebruiken voor de functie die het altijd heeft gehad, namelijk de verhuur van 3 losse wooneenhe... More info
  • Features

    All characteristics
    Type of residence House, single-family house, end house
    Construction period 1900
    Status Sold
  • Location

Features

Offer
Reference number 00191
Asking price €565,000
Status Sold
Acceptance By consultation
Last updated 24 November 2023
Construction
Type of residence House, single-family house, end house
Type of construction Existing estate
Construction period 1900
Isolations Insulated glazing
Surfaces and content
Plot size 63 m²
Floor Surface 158.5 m²
Content 582 m³
Layout
Number of floors 3
Number of rooms 6 (of which 3 bedrooms)
Number of bathrooms 3 (and 3 separate toilets)
Energy consumption
Energy certificate F
Boiler
Heating source Gas
Combiboiler Yes
Boiler ownership Owned
Features
Water heating Central heating system
Cadastral informations
Haarlem G 604
Area 63 m²
Ownership Full ownership

Description

*****FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN*****

RUIME WONING OP TOP LOCATIE IN HAARLEM CREEER JE EIGEN DROOMWONING

Deze woning is biedt zeer veel mogelijkheden. Voor eigen gebruik is deze woning perfect, je kan een riante woning realiseren op een top locatie in Haarlem. Daarnaast kan je de woning ook gebruiken voor de functie die het altijd heeft gehad, namelijk de verhuur van 3 losse wooneenheden. Wellicht interessant voor het woningdelen voor je kinderen? Deze woning kan ook interessant zijn voor ontwikkelaars, de woning kan mogelijk gesplitst worden in een benedenwoning en bovenwoning en hiermee kan flink waarde worden toegevoegd. Kortom, de mogelijkheden zijn groot en divers.

Deze woning is gelegen op de hoek van de Frans Halsstraat met de Berckheydestraat en qua ligging zit je hier perfect. Je profiteert van een rustige ligging in de Frans Halsbuurt en toch zit je overal dichtbij. Het centrum van Haarlem begint letterlijk op 200 meter van het huis. Het NS-station van Haarlem zit op 400 meter van de woning.

Maar eerst vertellen we je graag meer over de woning zelf. De woning is opgedeeld in een beneden- en bovenwoning en er zijn 3 zelfstandige wooneenheden gerealiseerd. De woning is (nog) niet kadastraal gesplitst.

Begane grond:
De begane grond bestaat uit een nette benedenwoning van ca. 55 m2. Deze woning heeft een eigen voordeur aan de Frans Halsstraat. Je komt hier binnen in de keuken met daar de meterkastopstelling en CV ketel, deze verwarmt de 1e en 2e etage. Achter de keuken zit de hal. Sla je daar linksaf dan kom je in de nette woonkamer met (vanwege de hoekligging) veel lichtinval. Rechts van de hal zit de slaapkamer. Aan het eind van de hal vind je een nette badkamer alsmede een apart toilet.

Bovenverdiepingen:
De bovenverdiepingen bereik je via een andere voordeur welke is gelegen aan de Berckheydestraat.
Op de 1e verdieping (ca. 54 m2 groot) kom je aan in de hal met links een nette woonkamer met (vanwege de hoekligging) veel lichtinval. Achter de woonkamer zit een nette keuken met een CV ketel. De CV ketel verwarmt de 2e etage. Achter de keuken zit de slaapkamer met daarin een eenvoudige badkamer. Tot slot vind je een separaat toilet aan het einde van de hal aan de linkerkant.

Vervolgens loop je door naar de 2e verdieping (ca. 49 m2 groot) via de 2e trap. Het toilet voor de 2e etage bevindt zich in het trappenhuis. Boven aangekomen op de 2e etage, stappen we binnen in de hal met rechts een woonkamer met veel lichtinval door de hoekligging. In de woonkamer zit een open keukenblok. Naast de woonkamer / keuken zit een tussenkamer gevolgd door een slaapkamer. De badkamer zit links naast de voordeur.


KANSEN EN GEBRUIK:
Vanwege de verschillende mogelijkheden bij deze woning zijn er meerdere doelgroepen.
-Allereerst is deze woning uitermate geschikt om te splitsen (en daarmee flink waarde toe te voegen) in een benedenwoning én een bovenwoning. Bouwkundig is dit eigenlijk al helemaal gescheiden, behalve wat gedeelde elektra en de gedeelde CV ketel. Ook is er al een eigen huisnummer.
-Voor eigen gebruik is deze woning perfect, de woning heeft veel woonoppervlakte en zit op een top plek in Haarlem!
-Het complex zelf is ook uitstekend te gebruiken voor de functie die het nu altijd heeft gehad, namelijk de verhuur van 3 losse wooneenheden/appartementen.
-Kortom: de mogelijkheden zijn groot


ONDERHOUD:
Afgelopen jaar zijn er diverse onderhoudswerkzaamheden aan de woning verricht.
-In 2023 is de woning aan de buitenzijde compleet geschilderd
-In 2023 is de benedenverdieping compleet geschilderd
-In 2022 zijn alle muren van de woonkamer van de benedenverdieping geïsoleerd
-In 2022 is de keuken op de 1e verdieping compleet gerenoveerd
-In 2022 is de badkamer op de begane grond compleet gerenoveerd
-Een aantal jaar geleden is de keuken op de zolderverdieping compleet vernieuwd
-Op de begane grond is het pand een aantal jaar geleden voorzien van 2 nieuwe voordeuren en 2 nieuwe kozijnen


VOOR INDELING EN MATEN ZIE KLEURENPLATTEGRONDEN

BIJZONDERHEDEN:
-Bouwjaar 1900
-Gebruiksoppervlakte wonen 158,5 m² volgens NEN2880 meetinstructie
-Fundering op staal (dus geen houten palen!)
-Parkeren voor de deur mogelijk via vergunning (geen wachtlijst)
-De woning is compleet voorzien van dubbelglas.
-Oplevering: kan snel. Uiterlijk 31 december 2023 is de wens

Voor het doen van een online bieding en het bekijken van de documentatie, ga naar vkmakelaars [ punt] nl [slash] franshals

*****ENGLISH*****

SPACIOUS HOME IN TOP LOCATION IN HAARLEM CREATE YOUR OWN DREAM HOME

This house offers many possibilities. This house is perfect for your own use, you can realize a spacious home in a top location in Haarlem. You can also use the house for the function it has always had, namely the rental of 3 separate residential units. Perhaps interesting for home sharing for your children? This house can also be interesting for developers, the house can possibly be split into a ground-floor apartment and an upstairs apartment and this can add considerable value. In short, the possibilities are large and diverse.

This house is located on the corner of Frans Halsstraat and Berckheydestraat and its location is perfect. You benefit from a quiet location in the Frans Halsbuurt and yet you are close to everything. The center of Haarlem literally starts 200 meters from the house. The Haarlem railway station is 400 meters from the house.

But first we would like to tell you more about the house itself. The house is divided into a ground floor and an upstairs apartment and 3 independent living units have been created. The house has not (yet) been split in the cadastral register.

Ground floor:
The ground floor consists of a neat ground floor apartment of approximately 55 m2. This house has its own front door on Frans Halsstraat. You enter the kitchen with the meter cupboard and central heating boiler, which heats the 1st and 2nd floors. Behind the kitchen is the hall. If you turn left there, you enter the neat living room with (due to its corner location) a lot of light. The bedroom is to the right of the hall. At the end of the hall you will find a neat bathroom and a separate toilet.

Upper floors:
You can reach the upper floors via another front door which is located on Berckheydestraat.
On the 1st floor (approx. 54 m2) you arrive in the hall with a neat living room on the left with (due to its corner location) a lot of light. Behind the living room is a neat kitchen with a central heating boiler. The central heating boiler heats the 2nd floor. Behind the kitchen is the bedroom with a simple bathroom. Finally, you will find a separate toilet at the end of the hall on the left.

You then walk to the 2nd floor (approx. 49 m2) via the 2nd staircase. The toilet for the 2nd floor is located in the stairwell. When we arrive upstairs on the 2nd floor, we enter the hall with a living room on the right with lots of light due to the corner location. The living room has an open kitchenette. Next to the living room / kitchen is an intermediate room followed by a bedroom. The bathroom is located to the left of the front door.OPPORTUNITIES AND USES:
Because of the different options for this home, there are multiple target groups.
-First of all, this house is extremely suitable for splitting (and thus adding significant value) into a ground-floor apartment and an upstairs apartment. Structurally, this is actually completely separate, except for some shared electricity and the shared central heating boiler. It also already has its own house number.
-This house is perfect for personal use, the house has a lot of living space and is in a top location in Haarlem!
-The complex itself can also be used excellently for the function it has always had, namely the rental of 3 separate residential units/apartments.
-In short: the possibilities are great


MAINTENANCE:
Various maintenance work was carried out on the house last year.
-The outside of the house was completely painted in 2023
-The ground floor was completely painted in 2023
-In 2022, all walls of the living room on the ground floor will be insulated
-The kitchen on the 1st floor will be completely renovated in 2022
-The bathroom on the ground floor will be completely renovated in 2022
-A few years ago, the kitchen on the attic floor was completely renovated
-On the ground floor, the building was equipped with 2 new front doors and 2 new window frames a few years ago


FOR LAYOUT AND SIZES SEE COLOR FLOOR PLANS

DETAILS:
-Year of construction 1900
-Usable living area 158.5 m² according to NEN2880 measurement instruction
-Foundation on steel (so no wooden posts!)
-Parking in front of the door possible via permit (no waiting list)
-The house is completely equipped with double glazing.
-Delivery: can be done quickly. The wish is no later than December 31, 2023


To make an online bid and view the documentation, go to vkmakelaars [dot] nl [slash] franshals

Floor plans

ZonZone

Close

Recently viewed