slide
Outstanding Agents. Outstanding Results. DIVA staat voor ‘Ster’: wij willen dan ook uitblinken in optimale service en kwaliteit

For sale: Rustenburgertuin, 2341 AA Oegstgeest

€485,000 f.o.t.c.
Type of residence Building plot
Plot size 753 m²
Acceptance By consultation

Note

General

Bouw je eigen woning op de laatste kavel in Buitenplaats Rijnweijde in de wijk Rijnfront in Oegstgeest!

Een riant kavel voor de bouw van een vrijstaande woning aan de Rustenburgertuin t.o. nummer 23 te Oegstgeest.
Totale oppervlakte 753 m²

Kadastrale informatie:
- Perceel Oegstgeest, sectie B, nr. 5267, groot 231 m², belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onde... More info
  • Features

    All characteristics
    Type of residence Building plot
  • Location

Features

Offer
Reference number 05111
Asking price €485,000 f.o.t.c.
Acceptance By consultation
Last updated 01 August 2022
Construction
Type of residence Building plot
Type of construction Existing estate
Surfaces and content
Plot size 753 m²
Outdoors
Location Near public transport, Near school, Near shopping center, On a quiet street, Residential area

Description

Bouw je eigen woning op de laatste kavel in Buitenplaats Rijnweijde in de wijk Rijnfront in Oegstgeest!

Een riant kavel voor de bouw van een vrijstaande woning aan de Rustenburgertuin t.o. nummer 23 te Oegstgeest.
Totale oppervlakte 753 m²

Kadastrale informatie:
- Perceel Oegstgeest, sectie B, nr. 5267, groot 231 m², belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht
op gedeelte van perceel t.b.v. Gasunie Transport Services B.V. en een Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel t.b.v. Liander N.V.
- Perceel Oegstgeest, sectie B, nr. 5279, groot 522 m², belast met een Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel t.b.v. Liander N.V., Arnhem.

Aansluitingen voor nutsvoorzieningen dienen door de koper zelf te worden aangevraagd en gerealiseerd. De ligging van de (hoofd-) leidingen zijn aangegeven op de tekening van de gemeente in de brochure.

De kavel is vrij gelegen aan de Rustenburgertuin, in de nieuwbouwwijk ‘Buitenplaats Rijnweijde’ te Oegstgeest (Rijnfront).
De uitvalswegen naar de A44 naar Leiden, Amsterdam, Schiphol, Haarlem en Den Haag zijn vanaf de Rustenburgertuin snel en goed bereikbaar.

Voorzieningen in de (nabije) omgeving: Winkelcentrum Oegstgeest aan de Rijn, Basisschool Het Dok, een huisartsenpraktijk en gezondheidscentrum, bushaltes, sportvoorzieningen, rijksweg A44, de Oude Rijn, het centrum van Leiden, het strand en duinen van Katwijk.

Bestemmingsplan informatie: De kavel valt onder de vigerende bestemmingsplannen “Kamphuizerpolder – Buitenlust” en “1e Partiële herziening Kamphuizerpolder – Buitenlust” van de gemeente Oegstgeest.
De kavel heeft grotendeels de bestemming “Wonen - 2”. Het bestemmingsplan geeft aan dat deze ‘gronden zijn bestemd voor wonen, al dan niet in combinatie met de uitoefening van aan huis verbonden beroepen en bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals (ontsluitings-)wegen, erven, verhardingen, tuinen,
water, nutsvoorzieningen en parkeervoorzieningen’.
Een gedeelte aan de zijkant van de kavel heeft de bestemming “Agrarisch – 2” en “leiding Gas”. Verder is de bestemming “Waarde Archeologie 2” en “Waarde Archeologie 3” op de kavel van toepassing.
Bouwvoorschriften: bouwhoogte 12 m.
Voor de volledige bestemmingsplaninformatie en bouwvoorschriften verwijzen wij u naar de bijlage van de brochure en kan ook worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Oplevering In overleg

Het bieden van de vraagprijs leidt niet automatisch tot een overeenkomst. De koop komt pas tot stand indien over alle zaken relevant voor partijen een overeenkomst is bereikt.

De eventuele koper heeft een onderzoekplicht. Het is aan te raden om zelf advies in te winnen bij een deskundige.
De verstrekte informatie is bestemd om een indruk te geven van het object. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de verkoopinformatie is opgesteld kunnen er onjuistheden in voorkomen. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Onderhavige informatie moet gezien worden als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. De verkoper behoudt het recht om de methode van verkoop te wijzigen.

Voor het opvragen van de verkoopinformatie, eventuele vragen of voor het maken van een afspraak kunt u contact op nemen met:
AAB Nederland
Tel. 0174-637637
e-mail j.vanderknaap@aabnl.nl
J.J.M. van der Knaap (Jacques) REV RT
makelaar o.g. / a.o.g.

ZonZone

Close

Recently viewed