Gratis WOZ-waarde check

Gratis WOZ- waarde check!     

                                                          

Aan het begin van het nieuwe jaar ontvangt u van uw gemeente de aanslag OZB met daarbij de nieuwe vastgestelde WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt als grondslag gebruikt voor diverse belastingen en daarom is het belang van een correcte waarde groot. Een verlaging van de WOZ-waarde kan vele euro’s aan belasting schelen.

Bespaar op

=                     OZB E (Onroerendezaakbelasting voor de eigenaar);
=                     OZB G (Onroerendezaakbelasting voor de gebruiker);
=                     Aanslag door het waterschap;
=                     Inkomstenbelasting (BOX 1);
=                     Vennootschapsbelasting (afschrijving tot percentage van de WOZ-waarde);
=                     Vermogensbelasting (BOX 3).

Gratis verlaging van de WOZ-waarde
DIVA Makelaars werkt nauw samen met Previcus Vastgoed. Previcus is dé specialist op het gebied van WOZ-taxaties en de juridische afhandeling daarvan. Dagelijks helpen zij mensen gratis met het verlagen van de WOZ-waarde en het besparen op belastingen. 

Gratis, hoe kan dat?

Wanneer het bezwaar gegrond wordt verklaard betaalt de gemeente de kosten van Previcus. Is dit niet het geval, dan is dit het risico voor Previcus. Het kost u in beide gevallen niets. 

Werkwijze
De specialisten van Previcus hebben de taxatietechnische kennis in huis om de waarde van uw pand correct vast te stellen. Daarnaast hebben zij de beschikking over juridische kennis, welke belangrijk is bij het indienen van een bezwaar- of beroepschrift.

Waarom een WOZ-check via DIVA Makelaars i.s.m. Previcus

=                     Direct financieel voordeel;
=                     Bespaar geld, tijd en administratie;
=                     Landelijk dekkend netwerk van taxateurs en juristen;
=                     Kennis van alle gemeentelijke taxatiepakketten;
=                     Te allen tijde toegang tot uw dossier en inzicht in de voortgang van het proces.

Laat uw WOZ-waarde gratis controleren en aanpassen!

Start hier uw check

89% slagingskans, in het slechtste geval blijft alles zoals het is, € 50 tot € 250,- belastingverlaging, volledig kosteloos.