Kopen met subsidie

Koopsubsidie is een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten door de overheid.

De koopsubsidie - officiele benaming de Eigenwoningbijdrage - is door het ministerie van VROM in het leven geroepen om het eigenwoningbezit te bevorderen.  Deze wet (hierna te noemen Koopsubsidie) heeft als doel dat meer mensen met lagere of gemiddelde inkomens een eigen woning kunnen kopen.

De koopsubsidie is een maandelijkse belastingvrije bijdrage in de hypotheeklasten, die het aanschaffen van een eigen woning aantrekkelijker kan maken.

De subsidie is afhankelijk van uw inkomen, koopsom, hypothecaire leensom en leeftijd. Het inkomen (toetsinkomen genoemd) wordt bepaald aan de hand va uw bruto jaarinkomen plus dat van uw eventuele medebewoner. Er is geen maximum gesteld aan het inkomen voor de Koopsubsidie. Maar naarmate u meer verdient, zal de subsidie minder worden. Deze is echter ook afhankelijk van de hoogte van uw hypotheeksom. Het is daardoor mogelijk dat het uiteindelijke bedrag aan subsidie op nul wordt vastgsteld.

Voor de Koopsubsidie gelden in ieder geval de volgende voorwaarden:

*  U bent 18 jaar of ouder op de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de woning uw eigendom wordt;

*  U bent geen eigenaar en bewoner geweest van een koopwoning in de drie jaar die voorafgaan aan de eerste dag van de maand        die volgt op de datum waarop de woning uw eigendom wordt;

*  U gaat de woning zelf bewonen.

*  Uw vermogen is niet hoger dan € 20.661 (en niet hoger dan € 41.322 als u een fiscale partner heeft); 

*  De koopsom mag niet meer bedragen dan € 167.300;

*  De hypotheek mag niet meer bedragen dan € 180.684;

*  U moet Nationale Hypotheek Garantie aanvragen; 

*  De hypotheek heeft een rentevaste periode van tenminste 10 jaar.

 

Wij bekijken graag geheel vrijblijvend samen met u of u voor een eigenwoningbijdrage in aanmerking komt. Indien uw financiele mogelijkheden voldoende zijn kunnen wij helpen met zoeken naar een woning die het best bij uw financiele situatie past.

Bel 070-448.31.90 of maak gebruik van onderstaand response formulier: