slide
Outstanding Agents. Outstanding Results. DIVA staat voor ‘Ster’: wij willen dan ook uitblinken in optimale service en kwaliteit

For sale: Thalia Theater / 3-kamer maisonnette appartementen

€447,500
Address: Breesaapstraat 52Bouwnr4, 1975 CB IJmuiden
Type of residence Apartment, maisonette, apartment
Plot size 587 m²
Liveable area 111 m²
Acceptance By consultation

Note

General

**English version below**

Duurzaam en exclusief wonen aan de kust

Het Thaliatheater en de naastgelegen pastorie in IJmuiden krijgen een nieuw en duurzaam leven. In de prachtige gebouwen uit 1890 worden 21 fantastische appartementen met minimaal energielabel A++ gebouwd. Met een oppervlakte tussen de 43 en 113 m2 is er altijd een appartement dat bij u past. Een deel van de appartementen op... More info
  • Features

    All characteristics
    Type of residence Apartment, maisonette, apartment
    Construction period 1890
  • Location

Features

Offer
Reference number 63
Asking price €447,500
Upholstered Not furnished
Furnishing Unfurnished
Acceptance By consultation
Last updated 15 February 2024
Construction
Type of residence Apartment, maisonette, apartment
Floor 1st floor
Type of construction New estate
Construction period 1890
Roof materials Bitumen
Rooftype Flat
Certifications Energy performance advice, Home Guarantee
Isolations Full, HR glazing
Surfaces and content
Plot size 587 m²
Floor Surface 111 m²
Living area 37.5 m²
Content 358 m³
Layout
Number of floors 3
Number of rooms 3 (of which 2 bedrooms)
Number of bathrooms 1 (and 1 separate toilet)
Energy consumption
Energy certificate A++
Energy index 0.6
Features
Water heating Electric boiler
Heating Heat pump
Ventilation method Mechanical ventilation
Has cable TV Yes
Has a phone line Yes
Has solar panels Yes
Has ventilation Yes
Association of owners
Registered at Chamber of Commerce Yes
Annual meeting Yes
Periodic contribution Yes
Reserve fund Yes
Long term maintenance plan Yes
Maintenance forecast Yes
Home insurance Yes
Cadastral informations
Velsen I 3296
Area 587 m²
Ownership Full ownership

Description

**English version below**

Duurzaam en exclusief wonen aan de kust

Het Thaliatheater en de naastgelegen pastorie in IJmuiden krijgen een nieuw en duurzaam leven. In de prachtige gebouwen uit 1890 worden 21 fantastische appartementen met minimaal energielabel A++ gebouwd. Met een oppervlakte tussen de 43 en 113 m2 is er altijd een appartement dat bij u past. Een deel van de appartementen op de begane grond biedt de mogelijkheid om levensloopbestendig te wonen en de appartementen op de bovengelegen verdiepingen zijn te bereiken via het prachtige trappenhuis. Misschien wordt een van de kleedkamers uw slaapkamer of woont u straks op de plek van het podium. Het gezamenlijke dakterras wordt een geweldige plek om te loungen, borrelen en waar je al snel kennismaakt met je buren. Dit is een kans die u niet mag missen, op een plek met een rijke historie en met het strand op iets meer dan 10 minuten fietsen.

De transformatie
In het theater en de pastorie worden 21 appartementen gerealiseerd, met een zo groot mogelijk behoud van de uitstraling. Er zullen ingrepen aan het exterieur worden gedaan, met name aan de gevel openingen en de te realiseren dakopbouw op de kleine zaal. Karakteristieke details zoals penanten, plint en Art-decoramen aan de buitenzijde worden behouden. Op het platte dak worden circa 60 zonnepanelen geplaatst en het gehele gebouw krijgt uitstekende isolatievoorzieningen. Elk appartement krijgt een eigen warmtepomp met heerlijke vloerverwarming.

De locatie
Thalia staat in de Breesaapstraat, op loopafstand van de haven en nabij het centrum van IJmuiden. Voor verse vis hoeft u alleen maar naar de Halkade te lopen, waar ook enkele horecagelegenheden gevestigd zijn. Oud-IJmuiden is een wijk waar karakter en modern wooncomfort in balans zijn, want er is in de afgelopen jaren veel nieuwbouw gerealiseerd. Het resultaat is een vitale, sfeervolle wijk waar het Thaliaplein straks het hart vormt. Met de fiets is het ongeveer 10 minuten naar de Boulevard en het strand.
Aan de zuidkant van IJmuiden ligt het Nationaal Park Zuid-Kennemerland; een natuurgebied waar planten, dieren en mensen zich welkom voelen. Dit prachtige natuurgebied strekt zich uit tot Zandvoort, een bekende badplaats die net als Bloemendaal aan Zee een bezoek meer dan waard is.
Via de uitvalswegen zijn Haarlem, Amsterdam en diverse snelwegen goed bereikbaar. Ook is er een regelmatige, snelle busverbinding (R-net) met Haarlem centraal en bus 382 zorgt voor een directe verbinding met Amsterdam Station Sloterdijk.

De historie
Het Thaliatheater is niet zomaar een gebouw, maar een gebouw met historie. Oorspronkelijk was dit een Oud Katholieke kerk, maar de belangstelling van gelovigen was dermate groot dat men na enige genoodzaakt was elders in de stad een nieuwe kerk te bouwen. Het latere theater kwam leeg te staan en werd een mandenmakerij en nettenboeterij voor de vissersvloot van IJmuiden.
In 1930 werd de kerk verbouwd tot bioscoop waarbij van de gotische stijl werd overgegaan naar die van de Amsterdamse School en art deco. Een mooie anekdote is dat de films soms werden onderbroken door een luidkeelse mededeling dat een visserschip zou uitvaren, waarna de mannen de zaal verlieten, op weg naar zee. Na de Tweede Wereldoorlog, in 1945, werd Thalia weer een 'normaal' theater, met dien verstande dat ook theatervoorstellingen werden gebracht. Hier hebben onder andere Louis Bouwmeester en Heintje Davids op het podium gestaan.
Gedurende een deel van de jaren 60 kwam het theater leeg te staan. Vervolgens kreeg het gebouw, na een grote renovatie, een tweede leven als theater waar gefeest, gedanst en gegeten kon worden. En nu, in 2023, start de transformatie maar een uniek en duurzaam appartementengebouw.

De nieuwe Thalia
Van kerk naar bioscoop, theater en straks als exclusief woongebouw. De prachtige architectuur van Thalia blijft behouden met de kenmerkende hoge ramen en de imposante entree. Achter deze voorgevel gaat straks een duurzaam gebouw verborgen met zonnepanelen, warmtepompen en een uitstekende isolatie. Hierdoor krijgen de appartementen minimaal energielabel A++. Met een woonoppervlakte van 42 en 133 m² krijgt ieder appartement een geheel eigen karakter. Kiest u voor een appartement op de begane grond, eerste verdieping of een van de fantastische penthouses?

Bouwnummer 4
Dit appartement is vanwege de indeling een van de meest unieke appartement in Thalia. Het omvat maar liefst drie verdiepingen, elk met een eigen functie. Op de begane grond zijn de hal met speels hoogteverschil, de toiletruimte en de woonkamer met open keuken van ca. 37.5 m². Fraai element is de hoge vide, die het appartement optisch nog groter maakt. In het souterrain zijn een ruime slaapkamer van ca. 18.9 m², een ruime badkamer (circa ca. 6.6 m²) en een inpandige berging van ca. 6.2 m². Op de eerste verdieping heeft u de beschikking over een fantastische werk-/logeerkamer van ca. 20.2 m².

** English Version**

Sustainable and exclusive living on the coast (25 mins from Amsterdam / 20 mins from Haarlem)

The Thalia Theater and the adjacent parsonage in IJmuiden are getting a new and sustainable life. In the beautiful buildings from 1890, 21 fantastic apartments with at least energy label A++ are being built. With a surface area between 43 and 113 m2, there is always an apartment to suit you. Some of the apartments on the first floor offer the possibility of lifelong living, and the apartments on the upper floors can be reached via the beautiful staircase. Perhaps one of the dressing rooms will become your bedroom or you will soon live on the stage. The communal roof terrace will be a great place to lounge, have drinks and where you will soon get to know your neighbors. This is an opportunity not to be missed, in a place rich in history and with the beach just over a 10-minute bike ride away.

The transformation
There will be 21 apartments in the theater and rectory, with as much of its appearance preserved as possible. Interventions will be made to the exterior, especially to the facade openings and the roof structure to be realized on the small auditorium. Characteristic details such as piers, plinth and Art decor windows on the exterior will be retained. About 60 solar panels will be installed on the flat roof and the entire building will have excellent insulation. Each apartment will have its own heat pump with wonderful floor heating.

The location
Thalia is located in the Breesaapstraat, within walking distance of the port and near the center of IJmuiden. For fresh fish, you just have to walk to the Halkade, where there are also some catering establishments. Oud-IJmuiden is a neighborhood where character and modern living comfort are in balance, as many new buildings have been realized in recent years. The result is a vital, attractive neighborhood where Thaliaplein will soon be the heart. By bicycle it is about 10 minutes to the Boulevard and the beach.

On the south side of IJmuiden lies the Zuid-Kennemerland National Park; a nature reserve where plants, animals and people feel welcome. This beautiful nature reserve extends to Zandvoort, a well-known seaside resort that, like Bloemendaal aan Zee, is well worth a visit.

Through the arterial roads, Haarlem, Amsterdam and several highways are easily accessible. There is also a regular, fast bus connection (R-net) to Haarlem central and bus 382 provides a direct connection to Amsterdam Station Sloterdijk.

History
The Thalia Theatre is not just any building, but a building with history. Originally it was an Old Catholic church, but the interest of believers was so great that after some time they were forced to build a new church elsewhere in the city. The later theater became vacant and became a basket factory and net finery for the fishing fleet of IJmuiden.

In 1930, the church was rebuilt as a cinema, moving from the Gothic style to that of the Amsterdam School and art deco. A nice anecdote is that the movies were sometimes interrupted by a loud announcement that a fishing vessel would set sail, after which the men left the theater, heading out to sea. After World War II, in 1945, Thalia became a "normal" theater again, with the understanding that theatrical performances were also put on. Louis Bouwmeester and Heintje Davids, among others, took the stage here.

During part of the 1960s, the theater became vacant. Then, after a major renovation, the building was given a second life as a theater where to party, dance and eat. And now, in 2023, the transformation will start but a unique and sustainable apartment building.

The new Thalia
From church to cinema, theater and soon as an exclusive residential building. The beautiful architecture of Thalia will be preserved with its distinctive high windows and imposing entrance. Behind this facade will soon be hidden a sustainable building with solar panels, heat pumps and excellent insulation. This will give the apartments at least energy label A++. With living areas of 42 and 133 m², each apartment will have its own character. Will you choose an apartment on the first floor, second floor or one of the fantastic penthouses?

Building number 4
Because of its layout, this apartment is one of the most unique apartments in Thalia. It comprises no less than three floors, each with its own function. On the first floor are the hall with playful height difference, the toilet room and the living room with open kitchen of approx. 37.5 m². Nice element is the high void, which makes the apartment optically even larger. In the basement are a spacious bedroom of approx. 18.9 m², a spacious bathroom (approx. 6.6 m²) and an indoor storage room of approx. 6.2 m². On the second floor you have access to a fantastic work/guest room of approx. 20.2 m².

Floor plans

ZonZone

Close

Recently viewed